LE RADICI CA TIENI – Sud Sound System


Sud Sound System Le radici ca tieni(lyrics) by Jhon Phephe

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

dimme mo de du ede ca sta bieni!

Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

e nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu

ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu

perche l’importante e cu sai nu pocu de tuttu

anche se de tuttu a fiate me ne futtu

ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu

se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu cè pozzu

perche addrhu bessere ieu ca decidu te mie stessu

ca la vera cultura è cu sai vivere

cu biessi testu ma sempre sensibile

puru ca la vita ete dura è meiu sai amare

puru quannu te pare ca ete impossibile.

 Me la difendu, la tegnu stritta cullu core

la cultura mia rappresenta quiddru ca é statau e ca ha benire

Intra stu munnu, a du nu tene chiui valore

Ci parla diversu o de diversu ede culure!

Te ne leanu tuttu puru la voglia de amare,

cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire!

Te ne leanu tuttu puru le ricchie pe sentire,

ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire

Te ne leanu puru la terra de sutta li piedi,

se cattanu tuttu quiddru a cui tie nci tieni

Me dispiace pe tuttu quiddru ca ne sta gliati

Ma stamu ancoraa quai, de quai nu ne limu mai sciuti!

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

dimme mo de du ede ca sta bieni!

 Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

e nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu

ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu

 E riu della terra a du nce sempre lu sule

a du la gente cerca umbra ca la po defrescare.

Stae scrittu sulle petre quiddru ca aggiu capire

su parole antiche percé l’uomu nu po cangiare!

Memoria ede cultura e bede quistu ca ole:

recorda ce ha successu cussì pueti capire

lu boia denta vittima puru dopu menz’ura

ma la vittima denta boia se nu tene cultura!

Su ste radici nui stamu ben radicati

ni fannu amare populi mai canusciuti

ni scosta de ci medita l’odiu e la guerra

ma de sti criminali la mente mia nu se scerra!

Treble Difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Ntorna moi, difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila! De cine?

De ci ole cu specula e corrompe, difendila!

De ci ole sfrutta l’ignoranza, difendila!

De ci ole svende l’arte noscia, difendila!

De ci nu bole crisca ancora, difendila!

Pe ci nu tene chiù speranza

Pe ci ha rimastu senza forza, difendila!

Pe ci nu pote ma nci crite, difendila!

Pe ci nu te pote secutare, difendila!

 Egnu de lu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

e nu bete pecce ca l’Italianu nullu sacciu

ca se buenu me recordu do parole de woolof africanu

chep gen è lu risu cullu pisce ca se mangia culle manu

e “mu nu mu cu bbai” vuol dire nun ne pozzu fare a menu

e ”man gi dem man gi dem” vuol dire sciamu moi sciamu

a du ete ca uei basta ca rispettu purtamu

e ca ne facimu rispettare pe quiddhri ca simu

ca la cultura vera è cu sai itere

la realtà pe quiddhra ca ete sia ca è facile sia ca è difficile

la cultura vera è cu sai capire

ci tene veramente besegnu ci ete lu chiu debole

 Me la difendu, stritta e forte cullu core

quista e’ la poesia ca crea sta terra cull’amore.

Quiddra ca muti, tenenu modu te sentire

grazie a ci la porta in giru oci a quai la po saggiare.

 E riu della terra a du nce sempre lu sule

e alla gente ca ria nci pensa sempre lu mare!

A quai stae scrittu sulle petre ce aggiu capire

cercu cu te le spiegu, perché nu ta scerrare!

Treble Difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Ntorna moi, difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

dimme mo de du ede ca sta bieni!

 Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

e nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu

ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu

.

ALTRE CANZONI